Cô em họ dâm dục nứng lồn

Cô em họ dâm dục nứng lồn. Cô ấy cố gắng đánh tôi nhưng tôi đã nắm lấy vòng tay của cô ấy. Tôi di chuyển chúng ra sau lưng cô ấy và với lấy chiếc cà vạt trên ghế. Tôi buộc chúng lại với nhau để tôi có thể kiểm soát. Cô ấy vặn vẹo và cố gắng đẩy tôi ra. Tôi tiếp tục chế ngự cô ấy khi tôi buộc hai chân cô ấy lại với nhau. Tôi trói chặt cô ấy lại và để mặc cô ấy đứng đó không biết đi đâu và không thể làm gì. Tôi đi đến và thử hôn cô ấy. Cô ấy đã nhổ vào mặt tôi. Đồ khốn kiếp, tôi đã nói với cô ấy khi tôi ép cô ấy vào bàn. Tôi cúi xuống bàn. Cô ấy trằn trọc và tôi phải trói chân.