Đụ nhau bú cu tưng bừng

Đụ nhau bú cu tưng bừng. Như trước đây, tôi đã thề và cưỡi con cặc của anh ấy cho đến khi anh ấy ưỡn lưng và tôi cảm thấy con cặc của anh ấy co thắt trong âm hộ của tôi lần thứ tư. Tôi ngồi trên anh ấy; với anh ấy sâu trong tôi cho đến khi tôi chắc chắn rằng anh ấy đã trống rỗng. Tôi nói với anh ấy rằng tôi hy vọng rằng sẽ không khó chịu nếu anh ấy quá đau và mệt mỏi để phục vụ cô ấy trong một hoặc hai ngày. Khi tôi lăn ra, anh ấy nói “Tôi đã hoàn thành. Tôi không thể đụ nữa sẽ phải tự mình suy nghĩ. Tôi hôn anh ấy thật sâu, cảm ơn anh ấy và mặc quần áo rồi chạy nhanh về nhà. Tôi muốn mang đến cho bạn chiếc