Em nhân viên mua bán nhà nứng lồn

Em nhân viên mua bán nhà nứng lồn. Anh ta đã nhờ vợ của anh ta thổi kèn cho anh ta hoàn thành và sau. Đó anh ta cảm thấy tốt hơn và có thể đi làm. Anh ấy nói rằng nhân viên nên thử điều đó. Khoảng hai giờ sau, nhân viên gọi lại và nói rằng anh ta đã làm theo những gì ông chủ đề nghị và nó đã giúp ích và anh ta sẽ đi làm sớm. Sau đó, anh ta nói. Ồ, mua theo cách, bạn có một ngôi nhà rất đẹp. Mẹ, bố và đều cười lớn nhưng tôi nói rằng tôi không hiểu. Bố trêu là tôi mặt dày rồi giải thích là nhân viên đừng có mà vợ bú cặc mà vào nhà sếp thì vợ sếp thổi cho. Sau đó, tôi hiểu nó và cười.